ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri yaşta sağ sinüs valsalvadan çıkan sol ana koroner arter anomalisi ve ciddi aterosklerotik kalp hastalığı birlikteliği: Bir olgu sunumu
Şükrü Aksoy1, Mehmet Raşit Güney2, Dilaver Öz1, Ufuk Gürkan1, Abdurrahman Eksik1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.029
Koroner arter anomalilerinin toplumda görülme sıklığı %1 civarındadır. Sağ sinüs valsalvadan çıkan sol ana koroner arter anomalisi ise çok nadir görülmektedir. Bu anomalinin prognozu halen tam bilinmemekte ve tedavisinde de henüz bir algoritma bulunmamaktadır. Nadir rastlanan bu anomali; egzersiz sonrası anjina, senkop ve ani ölümle seyredebilmektedir. Ancak bu hastaların bazıları da benign bir seyir göstererek, olgumuzda olduğu gibi, ileri yaşlara kadar yaşayabilir. Bu yazıda tüm koroner arterleri sağ aortik sinüsten köken alan ve sol ön inen arterinde kritik aterosklerotik darlık tespit edilerek baypas ameliyatı ile tedavi edilen 75 yaşında bir kadın hasta ve bu tip anomalilerde uygulanabilecek cerrahi teknikler sunulmaktadır.
Keywords : İleri yaş; koroner arter anomalisi; koroner arter hastalığı
Viewed : 11721
Downloaded : 2647