ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir birinci kaburga spontan kırığı: Olgu sunumu
Walid Abu Arab, Vincent Echavé, Marco Sirois
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Service de Chirurgie Thoracique, Sherbrooke, Québec, Canada
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.031
Birinci kaburganın spontan kırıkları nadir görülür. Bu makalede, spontan birinci kaburga kırığı olan 16 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Birinci kaburganın kırıklarının çoğu, kaburganın en ince ve en zayıf bölümü olan subklaviyan olukta meydana gelir. Bununla birlikte, bu olguda kırık birinci kaburgada nadir bir bölgede, scalenus medius kasının yapıştığı bölgenin posteriorunda meydana gelmiştir. Hasta sağ birinci kaburgasında tıbbi takip için çekilen bir göğüs filminde şans eseri tespit edilen bir kitle lezyonuyla başvurmuş idi.
Keywords : Göğüs ağrısı/tedavi; manyetik rezonans görüntüleme; kaburga kırığı/tanı
Viewed : 10540
Downloaded : 2252