ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lobektomi sonrası güdük fistülleri için "sleeve" rezeksiyon: Olgu Sunumu
Alper Toker, Serhan Tanju, Şükrü Dilege
Department of Thoracic Surgery, İstanbul University, İstanbul Medical School, İstanbul
DOI : 10.5606/gkdc.dergisi.2012.033
Bu yazıda, akciğer kanseri rezeksiyonu sonrası bronş güdüğü fistülü olan üç olgu sunuldu. İki olguya sağ üst lobektomi, bir olguya sağ üst çift (bronşiyal ve vasküler) sleeve bilobektomi ameliyatı uygulandı. Bronkoplevral fistül gelişmesi üzerine tedavisi için iki olguya sağ ana bronş sleeve rezeksiyonu uygulanır iken, bir olguya karina rezeksiyonu uygulandı. Sleeve rezeksiyon akciğer kanseri rezeksiyonu sonrası gelişen bronkoplevral fistül için alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.
Keywords : Fistül; akciğer kanseri; sleeve rezeksiyon; cerrahi
Viewed : 9074
Downloaded : 2067