ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tansiyon pnömotoraksla seyreden spontan enükleasyonlu kist hidatik: Olgu sunumu
Ekber Şahin1, Şule Karadayı2, Aydın Nadir1, Melih Kaptanoğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
2Department of Emergency Medicine, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
DOI : 10.5606/gkdc.dergisi.2012.034
Hidatik hastalık, Echinococcus granulosus'un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Pulmoner hidatik hastalığın en sık görülen komplikasyonu kistin bir bronş içine rüptürüdür. Bu yazıda plevral boşluğa enükle olmuş ilk kist hidatik olgusunu sunuyoruz. Dört yaşındaki bir erkek çocuk dispne, öksürük, yüksek ateş ve tansiyon pnömotoraks ile başvurdu. Göğüs tüpü yerleştirildikten sonra çekilen göğüs bilgisayarlı tomografisinde sol hemitoraksta kist tespit edildi. Ameliyat sırasında sol hemitoraks içinde serbest bir kist hidatik görüldü. Kist çıkarıldı, bronş ağızları onarıldı ve ardından kapitonaj ve total dekortikasyon yapıldı.
Keywords : Hidatik hastalık; çocuk; plevra; plevral boşluk; pnömotoraks
Viewed : 8901
Downloaded : 2244