ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut periferik arteriyel tıkanıklık: 137 olgu sunumu
Yüksel Dereli1, Ramis Özdemir1, Nihan Kayalar2, Musa Ağrış1, Kemalettin Hoşgör1, Ali Suat Özdiş1
1Department of Cardiovascular Surgery, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.050
Amaç: Akut periferik arteriyel oklüzyon nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Şubat 2011 tarihleri arasında, akut periferik arteriyel tıkanıklık nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 137 hasta (74 erkek, 63 kadın; ort. yaş 62.85 yıl; dağılım 34-91 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Arteriyel oklüzyon, 25 hastada sağ üst ekstremitede, 16 hastada sol üst ekstremitede, 48 hastada sağ alt ekstremitede, 39 hastada sol alt ekstremitede ve dokuz hastada ise iki taraflı alt ekstremitede idi. Altmış bir hasta ilk 12 saat içinde, 76 hasta ise 12 saatten sonra başvurmuştu. Tüm hastalara embolektomi uygulandı. Reküren iskemi gelişen 17 hastaya (%12.4) tekrar embolektomi uygulandı. Dokuz hastaya (%6.56) amputasyon uygulandı. Mortalite oranı altı hasta ile %4.37 idi.

Sonuç: Akut arteriyel oklüzyonlar, yüksek mortalite ve morbidite oranları ile ilişkilendirilir. Erken tanı ve cerrahi girişim mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önemli rol oynar.

Keywords : Akut arteriyel tıkanıklık; embolektomi; embolism
Viewed : 12238
Downloaded : 1790