ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MULTİ SEGMENTAL AORT ANEVRİZMALARINDA RETROGRAD SUBTOTAL REPLASMAN (COOLEY OPERASYONU)
Münevver YÜKSEL, Yüksel ATAY, Tahir YAĞDI, Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
Aort anevrizması, olguların yaşam sürecini ciddi şekilde azaltan ve hayatı tehdit eden önemli bir patolojidir. Buna karşılık cerrahi tedavi ya da diğer bir deyişle greft replasmanı hastaların yaşamını uzatmaktadır. Aort anevrizması bulunan olguların yarısında tutuluşun multisegmental olduğu tespit edilmiştir. Multisegmental tutuluş olan olgularda aortun bir kısmının replase edilmesi rekürran veya persistan anevrizmalara neden olabilmektedir. Bu olgularda en önemli ölüm nedeni olarak da rekürran veya persistan anevrizmalar gösterilmektedir. Bu durumda en uygun tedavi anevrizmatik tüm segmentlerin aynı anda replase edilmesi olarak görülmektedir. Ancak burada kullanılan metodun beyin ve omuriliğe zarar vermeden operasyonun tamamlanmasına imkan verecek kadar kısa süreli bir total sirkülatuar arrest içermesi gerekmektedir. Bu amaçla önerilen yöntemlerden biri olan “retrograd subtotal aort replasmanı – Cooley operasyonu” kliniğimizde 3 olguda kullanılmıştır. Bu çalışmada Cooley operasyonu uygulanan 3 olgu, diğer total aort replasmanı yöntemleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Keywords : Aort anevrizmaları, cerrahi tedavi, retrograd subtotal replasman , Aortic aneurysms, surgical treatment, retrograde subtotal replacement.
Viewed : 12849
Downloaded : 2789