ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ana koroner arter kronik tam tıkanıklığının cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Koray Aykut1, Coşkun Özdemir1, Yusuf Altınkaynak2, Ünal Açıkel1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Special Ege Hospital, Denizli, Turkey
2Departments of Cardiology, Special Ege Hospital, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.066
Bu makalede, eforun tetiklediği hafif göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvuran bir olgu sunuldu. Nadiren rastlanmakla birlikte, hastanın sol ana koroner arterinde kronik tam tıkanıklık saptandı. Sol internal meme arterin sol ön inen artere ve safen ven greftinin sirkumfleks artere baypas edilmesi ile gerçekleştirilen başarılı bir koroner arter baypas greft cerrahisinden sonra, hasta iyileşti. Cerrahi tedaviden sonra altı aylık takip süresi içerisinde hasta asemptomatikti.
Keywords : Koroner anjiyografi; koroner arter baypas greftleme; sol ana koroner arter
Viewed : 9483
Downloaded : 2039