ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortokoroner baypas cerrahisi sonrasında Stevens Johnson sendromu
Mehmet Ali Şahin1, Adem Güler1, Artan Jahollari1, Mehmet Yokuşoğlu2, Ufuk Demirkılıç1, Harun Tatar1
1Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.067
Stevens-Johnson sendromu deriyi tutan, yaşamı tehdit eden ve hücre ölümü nedeniyle epidermisin dermisten ayrılmasına yol açan bir hastalıktır. Bu sendromun deri ve mukoz membranları tutan bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik, diyare ve kütanöz erüpsiyonlarla kliniğimize başvuran, 14 gün önce aortokoroner baypas cerrahisi (AKAB) uygulanmış 78 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastaya histopatolojik olarak Stevens- Johnson sendromu tanısı konuldu ve hasta ameliyat sonrası 20. günde kaybedildi. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu AKAB sonrası gelişen ilk Stevens-Johnson sendromu olgusuydu.
Keywords : Aortokoroner baypas cerrahisi; Stevens- Johnson sendromu
Viewed : 9322
Downloaded : 2036