ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral kapak tamiri sonrasında masif hemoliz
Adem Güler1, Mustafa Kürklüoğlu1, Mehmet Ali Şahin1, Oben Baysan2, Mehmet Yokuşoğlu2, Harun Tatar1
1Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.070
Hemoliz, mitral kapak tamirinin nadir, ancak ciddi bir komplikasyonudur. Mitral kapak tamiri öyküsü olan her hastada ameliyat sonrası erken veya geç dönemde fonksiyonel kapasitede beklenmeyen bozulma olması halinde akla getirilmelidir. Eğer hastadaki fonksiyonel bozulma rezidüel mitral yetersizliğin ciddiyeti ile uyumlu değilse, hemoliz her zaman düşünülmelidir. Bu yazıda, mitral kapak tamiri sonrasında intravasküler hemoliz gelişen iki olgu sunuldu.
Keywords : Hemoliz; mitral kalpak tamiri; mitral kapak replasmanı
Viewed : 10758
Downloaded : 2098