ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Femoral-popliteal baypas ameliyatı sonrası safen ven baypas greft anevrizması
Jan Dieter Schmitto, Kasım Oğuz Coşkun, Sinan Tolga Coşkun, Suyog A. Mokashi, Aron Frederik Popov, Philip Ortmann, Friedrich Albert Schöndube, Masoud Mirzaie
Department of Cardiovascular Surgery, Georg-August-University of Göttingen, Germany
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.072
Yirmi yıl önce sol femoropopliteal bypass ameliyatı geçirmiş 38 yaşında kadın hasta sol uyluğunda şişme yakınması ile başvurdu. İmplant yapılan ven grefti yanındaki şiş bölgede anevrizma tespit edildi ve komplikasyon olmadan tamir edildi. Ameliyat ayrıntıları olgu sunumunda açıklanmıştır.
Keywords : Aneurysm; femoropopliteal baypas; vena saphena magna
Viewed : 10793
Downloaded : 2552