ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üst mediastende nervus vagus kökenli schwanom: Olgu sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar, Ali Çelik, Sedat Demircan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.076
Posterior mediastende sıkça görülen schwanomlar, periferik sinir kılıfının iyi huylu tümörleridir. Toraks yerleşimli schwanomlar genellikle interkostal sinirden köken alırlar. Farklı sinir yapılarından köken alan toraks yerleşimli schwanomlar oldukça nadirdir. Elli altı yaşında kadın hasta, nefes darlığı ve öksürük yakınması ile başvurdu. Arka-ön akciğer grafisinde sağ taraflı trakeal bası izlendi. Göğüs bilgisayarlı tomografisinde üst mediastende, trakea posterolateral duvar komşuluğunda, toraks içerisine doğru uzanan solid bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine, kas koruyucu torakotomi yapıldı. Lezyon total olarak eksize edildi. Histopatolojik tanı schwanom olarak bildirildi. Bu yazıda, nadir görülen bir yerleşimde bulunan ve farklı sinirden köken alan schwanomlu bir olgu sunuldu.
Keywords : Mediasten; nervus vagus; nörojenik tümör; schwanom
Viewed : 10582
Downloaded : 2258