ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Boyundaki normal tiroid dokusuna eşlik eden mediasten yerleşimli ektopik tiroid dokusunda papiller karsinom: Olgu sunumu
Gülfidan Çakmak1, Fatma Şimşek2, Serdar Erturan3, Yusuf Bükey4, Kamil Kaynak2, Figen Aksoy5, Sağlam Zuhal Aydan6
1Department of Chest Disease, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Thorasic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Departments of Chest Disease, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
4Departments of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
5Departments of Pathology, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
6Department of Family Practitioner, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.079
Herhangi bir yakınması olmayan 42 yaşında erkek hastanın tesadüfen çekilen posteroanterior akciğer grafisinde sağ paratrakeal alanda homojen opasite ve toraks tomografisinde posterior mediasten yerleşimli kitle saptandı. Pozitron emisyon tomografide lezyon benign özellikte idi ve yetersiz I-131 tutuyordu. Kitle torakotomi ile çıkartıldı. Histolojik incelemede ektopik tiroid dokusunda foliküler varyant gösteren papiller karsinom saptandı. İki taraflı subtotal tiroidektomi yapıldı. Histolojik incelemede tiroid dokusunda malignite saptanmadı. Bu olgu, boyun tiroid dokusunda malignite olmaksızın, mediasten yerleşimli olduğu saptanan tiroid dokusunda foliküler yerleşimli papiller karsinom saptanması açısından nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunulmuştur.
Keywords : Ektopik tiroid dokusu; papiller tiroid karsinomu; toraks görüntülemesi; torakotomi
Viewed : 8631
Downloaded : 2448