ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar
Zafer Kartaloğlu
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.083
Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM), sağ-sol şanta neden olabilen pulmoner arter ile pulmoner venler arasındaki anormal direkt bağlantılardır. Bu malformasyonlar en çok herediter hemorajik telenjiektazi hastalığı ile birlikte görülmektedir. Pulmoner anjiyografi altın standart olmakla beraber, akciğer grafisi, kontraslı bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı ekokardiyografi kullanılan diğer tanısal araçlardır. Genellikle ilk tercih edilen tedavi şekli PAVM'lerin afferent arterlerinin embolizasyonudur. Embolizasyonun başarısız olduğu durumlarda, embolizasyona rağmen ciddi kanama gelişen hastalarda, PAVM plevraya açıldığında veya tedavi edilemeyen kontrast madde alerjisi olanlarda ve lezyonları embolizasyon için uygun olmayanlarda PAVM'nin cerrahi rezeksiyon endikasyonu vardır.
Keywords : Anjiyografi; kontrastlı ekokardiyografi; embolizasyon; pulmoner arteriyovenöz malformasyon; sağ-sol şant
Viewed : 20925
Downloaded : 5088