ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORTA PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE HELİKAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE 3-D GÖRÜNTÜLEME METODLARININ TANIYA KATKISI
Şebnem ÖRGÜÇ, Gülen DEMİRPOLAT, Fadıl ELÇİN, Uğur GÜRGAN
MEDİM Radyolojik Tanı Merkezi, İZMİR
Bu çalışmada spiral BT ve BT anjiografinin aorta patolojilerinin demonstrasyonundaki tanısal değerini demonstre etmeye çalıştık. Kontrastsız axial kesitler ile inceleme düzeyi belirledikten sonra, aorta IV bolus kontrast madde kullanılarak ve nefes tutularak dinamik spiral BT ile tarandı. Yirmiüç anevrizma, 6 diseksiyon, 7 konjenital anomali, 1 arterit ve 3 normal toplam 40 olguda surface shaded display (SDD), maximum intensity projection (MIP) ve multiplanar volumetric reconstruction (MPVR) metodları kullanılarak BT anjiografi ve 3-D modelleri elde olundu. Spiral BT ve 3-D modaliteler pek çok aksiyal kesitteki vasküler datayı toplar ve aorta ile ana dallarını tedaviyi yönlendirecek şekilde değerlendirerek klinisyene yol gösterir.
Keywords : Spiral BT, BT-anjiografi, 3 boyutlu görüntüleme aorta , Spiral CT, CT-angiography, 3-D imaging, aorta
Viewed : 21392
Downloaded : 5006