ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizması tamirinde açık konvansiyonel ve endovasküler cerrahi tedavinin karşılaştırılması
Tevfik Güneş, Levent Yılık, Ufuk Yetkin, İsmail Yürekli, Barçın Özcem, Serkan Yazman, Orhan Gökalp, Ali Gürbüz
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.099
Amaç: Bu çalışmada, abdominal aort anevrizmasının (AAA) tamirinde sentetik greft ile konvansiyonel yaklaşım ve endovasküler stent greft (EVAR) yaklaşımının sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ağustos 2003 - Ekim 2010 tarihleri arasında kliniğimizde AAA nedeniyle elektif şartlarda konvansiyonel cerrahi tedavi veya EVAR uygulanmış 150 hasta (142 erkek, 8 kadın; yaş 67.43 yıl; dağılım 36-86 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların erken dönem mortalite oranları, ameliyat süresi, kan kaybı, transfüzyon gereksinimi, mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri kaydedildi.

Bulgular: Mortalite oranı EVAR uygulanan hastalarda %1.9 iken, konvansiyonel cerrahi uygulanan hastalarda %9.3 olarak saptandı (p<0.05). Ortalama kan transfüzyonu EVAR grubunda 2.7±3.0 ünite iken, konvansiyonel cerrahi uygulanan hasta grubunda 5.6±3.9 ünite idi (p<0.05). Ortalama ameliyat süresi, ortalama mekanik ventilasyon süresi, ortalama yoğun bakımda kalma süresi, ortalama hastanede yatış süresi EVAR uygulanan hastalarda, konvansiyonel cerrahi uygulanan hastalara kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı düşüktü.

Sonuç: EVAR yaşlı ve ameliyat riskinin yüksek olduğu veya greft teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda anatomik olarak uygun olan hastalarda düşük mortalite ve morbidite oranları ile uygulanan etkili bir alternatif tedavi yöntemi olabilir.

Keywords : Abdominal aort anevrizması; endovasküler tedavi; konvansiyonel cerrahi tedavi
Viewed : 13302
Downloaded : 2768