ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner artere embolize olan vena cava inferior filtresinin yanlışlıkla açılması
Bülent Sarıtaş1, Ali Harman2, Tankut Akay1, Oktay Korun1, Atilla Sezgin1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
2Departments of Invasive Radiology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.115
Derin ven trombozu (DVT), ölümcül pulmoner tromboembolizm ile sonuçlanabilir. Antikoagülan tedaviye uygun olmayan hastalarda vena cava inferior filtresi tromboembolik olayları önlemek için kullanılmaktadır. Ancak bu filtrelerin en büyük dezavantajı pulmoner artere yer değiştirmesidir. Bu yazıda, vena cava inferior filtresi pulmoner artere yer değiştirdikten sonra kazara açılan 68 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Derin ven trombozu; embolizasyon; yer değiştirme; vena cava inferior fitresi
Viewed : 9057
Downloaded : 2045