ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İdiyopatik skolyozlu pediyatrik bir hastada trakeoinnominate arter fistülü
Burak Onan1, Barış Çaynak1, Emine Oklu2, İsmihan Selen Onan1, Belhhan Akpınar1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.116
Trakeostomi sonrası trakeoinnominate arter fistül (TİF) oluşumu yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Uzun süreli ventilasyona bağlı hastalarda trakea ile innominate arterin anatomik ilişkisi önemli bir predispozan faktör olurken, intratorasik arterlerin dispozisyonuna neden olan spinal deformiteler bu nadir komplikasyonun gelişimini kolaylaştırır. Özellikle spinal deformite için düzeltme cerrahisi uygulanan hastalarda, ortopedik cerrahi sonrasında artmış aort disposizyonu, bu potansiyel morbiditeye neden olabilmektedir. Bu yazıda, 14 yaşındaki kız hastada, idiyopatik skolyoz tedavisi için yapılan ortopedik girişim sonrasında gelişen TİF ve acil şartlarda parsiyel sternotomi ile tedavisi sunuldu.
Keywords : Çocukluk çağı; skolyoz; trakeoinnominate arter fistülü
Viewed : 9940
Downloaded : 2036