ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ atriyal miksomalı bir hastada hızlı derlenme kardiyak anestezi uygulaması
Biricik Melis Çakmak Gökçe, Gülnaz Arslan, Cevahir Haberal
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.121
Primer kalp tümörlerinin insidansı düşük olup, tüm kalp ameliyatlarının yalnızca %0.3’ünü oluştururlar. Atriyal miksomalar primer kalp tümörlerinin en sık görülen tipidir ve bunlar hızlı büyüdüklerinde yaşamı tehdit eden semptomlar gelişebilir. Pulmoner emboli ve infektif endokardit, sağ atriyal miksomanın nadir komplikasyonudur. Bu yazıda pulmoner emboli ve infektif endokardit ile komplike olmuş sağ atriyal miksomalı hastaya minimal invaziv koroner arter baypas greft cerrahisi sırasında uygulanan hızlı derlenme kardiyak anestezisi işlemi ve anestezi yönetimi sunuldu.
Keywords : Atriyal miksoma; hızlı derlenme kardiyak anestezi; enfektif endokardit; pulmoner emboli
Viewed : 10990
Downloaded : 2118