ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kesici Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Travmatik Aorto-Sağ Ventriküler Fistül Onarımı
Hakan VURAL, M. Tuğrul GÖNCÜ, Tamer TÜRK, İ. Ayhan ÖZDEMİR, *Selçuk ATASOY
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
* Bursa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Bursa
Bu çalışmada kesici delici alet yaralanması nedeniyle aorto-sağ ventriküler fistül oluşan bir olgu ve cerrahi tedavisi sunulmaktadır. Bu tip yaralanmalar nadir lezyonlardır ve tedavi edilmediği taktirde mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir. Erken tanı ve tedavi, gelişebilecek endokardit ve konjestif kalp yetmezliği oluşumunun engellenmesi açısından zorunludur. Bu vakada lezyonlar kardiyopulmoner bypass altında açık kalp cerrahisi uygulanarak başarılı bir şekilde tamir edilmiştir.
Keywords : Travmatik aorto-sağ ventriküler fistül, penetran kalp yaralanmaları
Viewed : 12364
Downloaded : 3570