ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multifokal akciğer tutulumu ile bronkosentrik granülomatozis: Olgu sunumu
Ali Kılıçgün1, Bahar Kurt2, Murat Bölük2, Fahri Yılmaz3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.128
Bronkosentrik granülomatozis, klinik bulgular ile radyolojik görünüm arasında ilişkinin olmadığı nadir bir hastalıktır. Daha çok erişkinlerde görülür ve genellikle tesadüfen tanınır, ancak kesin tanı akciğer biyopsisi ile konur. Bronş ve bronşiyollerinde nekrotizan granülomatöz reaksiyon izlenir. Bu yazıda tesadüfen çekilen akciğer grafisindeki şüpheli görünüm üzerine ileri incelemeler yapılan 37 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Bilgisayarlı akciğer tomografisinde (BT) çok sayıda periferal nodül izlendi. Solunum fonksiyon testlerinde orta derecede obstrüksiyon var idi ve fiberoptik bronkoskopide lezyon izlenmedi. Açık akciğer biyopsisinde orta lobdan nodül eksizyonu yapıldı ve sonuç bronkosentrik granülomatozis ile uyumlu bulundu. Bu olgu, nadiren görülmesi ve akciğerde multipl nodüllerin etyolojisinde araştırılması gereken bir durum olduğuna inanmamız nedeni ile sunuldu.
Keywords : Aspergillus; granulomatozis; açık akciğer biyopsisi
Viewed : 11145
Downloaded : 2869