ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Argon plasma koagülasyon ve kriyoterapi ile tedavi edilen intrabronşiyal inflamatuvar miyofibroblastik tümör
Sinem Nedime Sökücü, Ahmet Levent Karasulu, Levent Dalar, Neslihan Fener, Sedat Altın
1Departments of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.129
İnflamatuvar miyofibroblastik akciğer tümörü nadir görülen, malign olmayan, asemptomatik veya çeşitli klinik bulgularla seyreden bir tümördür. Muhtemelen reaktif doğaya sahip benign bir lezyondur. Temel morfolojik özelliği değişken sayıda ve tipte inflamatuvar hücrelerle birlikte iğsi hücre (miyoblastlar ve fibroblastlar) proliferasyonudur. Bu yazıda, sağ trakeobronşiyal açıdan kaynaklanan inflamatuvar psödotümör saptanan 18 yaşında bir kadın hasta sunuldu.
Keywords : Kriyoterapi; endobronşiyal ultrason; inflamatuvar miyofibroblastik tümör
Viewed : 10313
Downloaded : 2326