ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yavaş ilerleyen trakeal web tablosu
Alpay Sarper1, Ömer Özbudak2, Abid Demircan1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.130
Entübasyon sonrası oluşan trakeal web çok nadir, fakat ciddi bir sorundur. Bu olgularda semptomlar, darlığın derecesine bağlı olarak ilk birkaç ayda başlar ve lezyonun hızlı progresyonu ile birlikte ilerler. Bu yazıda, entübasyon sonrası nadiren görülen ve yavaş progresyon gösterip lümenin %75 daralmasına rağmen geç semptom veren bir trakeal web olgusu sunuldu.
Keywords : Entübasyon sonrası trakeal stenoz; trakea; trakeal web
Viewed : 10463
Downloaded : 2961