ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİYOKARDİYAL STUNNING
R. Dündar NARBAY
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, KONYA
Postiskemik miyokardiyal disfonksiyon ilk defa Vatner ve arkadaşlarınca 23 yıl önce tanımlanmıştır []. Bu fenomen 1982 yılından itibaren de “miyokardiyal stunning” terimi ile anılmaktadır [].

Kısa süreli iskemilerde miyokard fonksiyonları genellikle hızla düzelir. Bununla birlikte uzun süreli ve ağır iskemilerde düzelme saatler ya da günler alabilir. Bu durum miyokardiyal stunning (sersemleme) olarak bilinmektedir. Miyokardiyal hibernasyonun aksine sersemlemede, miyokardiyum daha çok bozulmuş fonksiyonunun akut fazındadır. Miyokardiyal sersemleme, reperfüzyondan sonra koroner kan akımının normal veya normale yakın düzelmesine ve irreversibl hasarın olmamasına karşın, inatçı mekanik disfonksiyondur []. Sersemleme, miyokardiyumun erken reperfüzyon hasarı ile eşanlamlı olabilir []. Bu yazıda miyokardiyal sersemleme ile ilgili temel görüşlere değinilecektir.

Keywords : Stunning, miyokard
Viewed : 17657
Downloaded : 6512