ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mikrovasküler klemp ile sıçan aortu oklüzyonunun vasküler endotel hasarı oluşturma etkisinin incelenmesi: Deneysel çalışma
Arif Gücü1, İlkin Çavuşoğlu2, Önder Bozkurt1, Gündüz Yümün1, Derih Ay1, Faruk Toktaş1, Faruk Küçükyıldız3, Tamer Türk1
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.168
Amaç: Bu çalışmada atravmatik mikrovasküler damar klempi ile sıçan aortu oklüde edilerek, endotel hasarının potansiyel etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada 15 adet ağırlıkları 300-400 gr olan 3-4 aylık Wistar Albino cinsi dişi sıçan uyutuldu ve abdominal aortu median lapaorotomi ile alındı. Abdominal aort distal segmentine mikrovasküler klemp konuldu. Yaklaşık olarak 10 dakika sonunda oklüde edilen segment mikrovasküler klemp ile birlikte çıkarıldı ve klemp grubu olarak kabul edildi. İnsizyon proksimale doğru uzatılarak torakal aort eksplore edildi. Torasik aort segment örnekleri, kontrol grubu olarak kabul edildi. Bu iki örnekleme grubu taramalı elektron mikroskop incelemesine hazırlandı. İnceleme tek kör yöntemle yapıldı ve sonuçlar istatistiksel değerlendirmeyle yorumlandı.

Bulgular: Kontrol grubundaki hiçbir örnekte endotel hasarı saptanmadı. Mikrovasküler klemp grubundaki 10 örnekte tip 1 hasar (%66.7), dört örnekte tip 2 hasar (%26.6), bir örnekte tip 3 hasar (%6.6) saptandı. Mikrovasküler klemp grubuyla kontrol grubu arasında endotel hasarı oluşması açısından istatistiksel anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0.001).

Sonuç: Mikrovasküler klemp ile vasküler oklüzyon sağlanması, damar endotelinde hasara neden olmaktadır. Tip 2 ve tip 3 endotel hasarı endotel yüzeyi üzerinde kalıcı hasar oluşması nedeniyle erken veya geç dönem tromboz veya restenoza neden olabileceğini düşünüyoruz.

Keywords : Endotel hasarı; mikrovasküler klemp; taramalı elektron mikroskop
Viewed : 12651
Downloaded : 2406