ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot tetralojisinin total korreksiyonu ve koroner arter baypas cerrahisi ameliyatının birlikte uygulandığı orta yaşlı bir olgu
Atıf Akçevin1, Ahmet Şaşmazel2, Halil Türkoğlu1, Tufan Paker1, Cihangir Ersoy1, Vedat Bayer1, Tijen Alkan1, Aydın Aytaç1
1Department of Cardiovascular Surgery, Vehbi Koç Foundation American Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.170
Siyanotik doğuştan kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı ile nadiren ilişkilendirilir. Bu yazıda, Fallot tetralojisi ve koroner arter hastalığı öyküsü olan ve kombine total korreksiyon ve koroner baypas ameliyatı uygulanan 56 yaşında bir erkek hasta sunuldu.
Keywords : Kombine koroner arter baypas greftleme, Fallot tetralojisi, total korreksiyon
Viewed : 9093
Downloaded : 2002