ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KALP YARALANMALARI: 63 VAKALIK DENEYİM
Mehmet KAPLAN, Murat DEMİRTAŞ, Cem ALHAN, Serap Aykut AKA, Sabri DAĞSALI, Engin EREN, Azmi ÖZLER
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL
Hastanemizde, Ocak 1979 – Mayıs 1999 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle oluşan 63 kalp nafiz yaralanmasına müdahale edildi.

Olguların 57’si erkek, 6’sı kadın iken, ortalama yaş 27 (4-58 yaş arası) olarak gerçekleşti.

48 vakada kesici delici alet yaralanması, 11 olguda ateşli silah yaralanması, 3 hastada künt travma, 1 opere ACBG olgusunda ise resüstasyona bağlı kalp travması vardı. Olguların 45’i preşok-şok tablosunda iken 18’i stabildi.

Tanıda klinik bulgulara ilave olarak tele ve ekokardiyografiden yararlanıldı.

Acil cerrahi girişimde 5 olguda kardiyopulmoner baypasa girilirken, diğer olgularda konvansiyonel tamir yöntemleri uygulandı. İlave olarak 3 vakada LAD-LİMA baypası, 2 hastada ise VSD yama operasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde 7 olgu kaybedildi. 4 olgu kanama nedeniyle revizyona alındı.

Kalp travmalarında hızlı transport, acil tele ve ekokardiyografi ve agresif cerrahi yaklaşım tedavinin sonucunu etkileyen pozitif faktörlerdir.

Keywords : Kalp nafiz yaralanma, tele, ekokardiyografi, acil ameliyat , Heart injury, telegraphy, echocardiography, emerget operation, emergency room thoracotomy
Viewed : 18119
Downloaded : 2768