ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik aortik rüptür ve cerrahi onarım
Saleh Alsalehi, Ahmet Şaşmazel, Altuğ Tuncer, Mehmet Özkökeli, Rahmi Zeybek, Hasan Sunar
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.180
Travma, dünya genelinde 35 yaş altı ölümlerin en büyük nedenidir. Travmatik aortik yırtık, bütün karayolu kaza mortalitesinin %18’inden sorumludur. Bu hastaların %80’i, kaza bölgesinde ölür. Sağ kalanların da %50’si, tedavi edilmeden bırakılmaları durumunda 24 saat içinde ölür. Nadir olarak künt göğüs travması ile ilişkili posttravmatik aort psödoanevrizması gelişebilir. Hızlı transport ve resüsitasyon, travma konusunda bilinçli davranma, çokkesitli bilgisayarlı tomografi olanağı ve zamanında girişim, aortik yaralanmadaki mortaliteyi anlamlı şekilde azaltmaktadır. Bu çalışmada araç içi trafik kazasından sonra aort psödoanevrizması gelişen ve kardiyopulmoner baypas tekniği kullanılarak onarım yapılan 33 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Aort psödoanevrizması; kardiyopulmoner baypas; travmatik aortik yaralanma
Viewed : 11154
Downloaded : 2611