ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri düzey amfizemde bronkoskopik hacim küçültme
Çağatay Tezel, Cemal Asım Kutlu
Department of Thoracic Surgery, Süreyyapasa Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.189
Hacim küçültücü cerrahi girişim, son dönem amfizematöz akciğer hastalıklarında medikal tedaviye alternatif olarak son on yıl içinde gelişme göstermiştir. Aynı amaca yönelik olarak endobronşiyal hacim küçültücü cerrahi de son zamanlarda cerrahiye uygun olmayan hastalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıda iki taraflı alt loblarda belirgin amfizematöz akciğer hastalığı mevcut ve birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volüm (FEV1) değeri 0.47 lt (%13) olan 55 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastamızda alt lob amfizematöz segmentlerin oklüzyonu, rijit bronkosokopi eşliğinde segment ve altsegment düzeyinde dokuz adet “Endobronchial Watanabe Spigot” konularak gerçekleştirildi. Olgumuzun altı aylık takip sonucunda FEV1 d eğeri 0.74 lt (%21) olarak ölçüldü ve işlem öncesi değerlerin neredeyse iki katına ulaştı. Total akciğer kapasitesi ve rezidüel hacim sırası ile 9.2 lt (%102) ve 4.2 lt’ye (%150) geriledi. Bu tür minimal invaziv endobronşiyal yöntemler cerrahiye uygun olmayan ve nakil adayı olup bekleme listesinde bulunan hastalar için etkili bir yöntem olabilir.
Keywords : Bronkoskopi; amfizem; endobronşiyal tedavi; hacim küçültücü cerrahi
Viewed : 10592
Downloaded : 2102