ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli sonrası rejeksiyon tanısında intramiyokardiyal elektrogramın rolü
Deniz Çevirme1, Semih Buz2, Cengiz Köksal3
1Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
2Berlin Alman Kalp Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Berlin, Almanya
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.192
Akut rejeksiyon, kalp nakli sonrası oluşabilecek en önemli komplikasyonlardan biridir. Akut rejeksiyonun tanı ve tedavisinin erken dönemde yapılabilmesi greft reddini önler ve sağkalımı artırır. Bugün için akut kardiyak rejeksiyonun tanısında sağ ventrikül endomiyokardiyal biyopsisi (EMB) altın standart olarak kabul edilmektedir. Ancak uygulama tekniğinin zorluğu ve invaziv olması nedeniyle hastalar için konforlu bir yöntem olmaktan uzaktır. Biyopsi tekniği ile rejeksiyon tanısının konulamaması veya rejeksiyonun geç tanılanması sonucu nakil yapılan hastaların yaklaşık %5-6’sı ilk bir yıl içinde kaybedilmektedir. Hücresel voltaj amplitüdünün intramiyokardiyal olarak ölçülmesi; kalp nakli sonrası erken dönemde akut rejeksiyon tanı ve tedavisinde noninvaziv bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Keywords : Akut rejeksiyon; elektrokardiyogram; kalp nakli
Viewed : 7846
Downloaded : 2253