ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TAKAYASU ARTERİTİNE BAĞLI % 98 SOL ANA KORONER OSTİAL LEZYONU İLE AORT KAPAK TUTULUMU OLAN BİR HASTA "PEÇ ANJİOPLASTİ"
YILIK Levent, SUSAM İbrahim, AKDAĞ Banu, KESTELLİ Mert
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İZMİR
Takayasu arteritine bağlı aort darlık ve aort yetmezliği yanında, %98 sol ana koroner ostial lezyonu olan 49 yaşında bayan bir hastaya, aort kapak replasmanı ile birlikte, ostial lezyonu için posterior yaklaşımla peç anjiyoplasti uygulandı. Bu tekniğin özellikle Takayasu arteritine bağlı osteal lezyonlarda, konvansiyonel koroner by-pass ya da endarterektomiye göre daha uygun ve daha güvenilir bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.
Keywords : Takayasu Arteriti, sol ana koroner ostial darlık, peç anjiyoplasti, Takaysu’s Arteritis, left coronary ostial stenosis, patch angioplasty
Viewed : 13182
Downloaded : 4037