ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
d-TGA’ da Ender Görülen Koroner Arter Anomalisi ve Arteryel Switch (Üç ayrı orjinli koroner arter)
Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Fuat BÜYÜKBAYRAK, Ertan ONURSAL, *Ümrah AYDOĞAN, *Talat CANTEZ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Pediatrik Kardiyoloji bilim Dalı, İstanbul
Büyük arter transpozisyonunda (TGA) arteryel switch ameliyatlarının uygulanmasından sonra, sadece akademik değeri olan koroner arter dağılım şekilleri cerrahlar için çok önemli konu olmuştur. TGA’ da 5 ana koroner arter dağılım şekli saptanmıştır. Günümüzde hiç bir koroner arter dağılım şekli arteryel switch ameliyatına kontrendi- kasyon oluşturmamaktadır. Burada arteryel switch ameliyatı yapılan ve 3 ayrı orijinli koroner arter dağılım şekli gösteren bir olgu sunulmaktadır.
Viewed : 12742
Downloaded : 3611