ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı?
*A. KARADAŞ, **E.S. UÇAN, ***A. KARGI, ****Ü. AÇIKEL, *****H. DURAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
*İç Hastalıkları Anabilim Dalı
**Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
***Patoloji Anabilim Dalı
****Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Pulmoner embolinin değerlendirilmesinde V/Q sintigrafisi, önemli bir tanısal basamağı oluşturur. Normal V/Q sintigrafisi ile pulmoner embolinin dışlanması gerektiği çok sayıda çalışmada ve temel tıp kitaplarında vurgulanmaktadır. Kliniğimizde izlediğimiz ve bu genel kurala uymayan bir olguyu sunarak tanısal algoritmde sintigrafik yorumun klinik bulgularla birlikte yapılması gerektiğini vurgulamak istedik. Üç ay önce myomektomi operasyonu geçiren 42 yaşındaki bayan olguda sağ bacakta derin ven trombozu klinik bulgularından bir hafta sonra hastanın ani göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi şikayetleri başlamış. PA akciğer grafisinde sol alt zonda kama tarzında, infiltrasyon saptanmış ve 15 gün ara ile iki kez çekilen V/Q sintigrafisi normal bulunmuş. Anti-koagülan tedavi sonrasında çekilen thorax tomografilerinde de direk grafideki lezyon sebat edince Ağustos 1995’ te tanısal torako- tomi yapılmış ve histopatolojik olarak pulmoner enfarktüs tanısı konmuştur.
Viewed : 12076
Downloaded : 3179