ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Refrakter plevral efüzyon tedavisinde iodopovidon plörodezisi
Rasih Yazkan1, Berkant Özpolat2, Gökhan Ergene3
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7026
Amaç: Bu çalışmada refrakter plevral efüzyonlu hastalarda iodopovidon plörodezinin etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2009 - Nisan 2012 tarihleri arasında refrakter plevral efüzyonlu 43 hastada (34 erkek, 9 kadın; ort. yaş 65.6±9.8 yıl; dağılım 37-79 yıl) iodopovidon plörodez tedavi amacı ile kullanıldı. Plevral efüzyon nedeni 31 hastada malignite ve 12 hastada kalp yetmezliği idi. İodopovidon (20 mL 10%’luk artı 80 mL %0.9 NaCl) göğüs tüpünden verildi. Tüp klempe edilmeksizin göğüs seviyesinden 60 cm yukarıda tutuldu. Drenaj miktarı 50 ml/güne gerilediğinde tüp çıkarıldı.

Bulgular: İodopovidon irigasyonu ile malign plevral efüzyonlu hastalarda günlük drenaj miktarında 574.9±169.0 ml’den 71.7±25.9 mL’ye anlamlı bir düşüş sağlandı (p=0.000), kalp yetmezliği olan hastalarda da günlük drenaj miktarında 588.9±138.4 mL’den 63.5±12.5 mL’ye anlamlı bir düşüş sağlandı (p<0.001). İşleme ait hiçbir klinik yan etki gözlenmedi.

Sonuç: İnatçı plevral efüzyonu olan hastalarda iodopovidon plörodezinin etkinliği gösterilmiştir. Bu ajanın göğüs tüpünü klemplemeden kullanılması güvenli, ucuz ve etkindir.

Keywords : İodopovidon; plevra; plevral efüzyon; plörodez; tedavi
Viewed : 10129
Downloaded : 2871