ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan koroner arter-pulmoner arter fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Hafize Yalınız, M. Şah Topçuoğlu, Hakan Poyrazoğlu, Atakan Atalay
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4689
Doğuştan koroner arter fistülü, nadir bir doğuştan kalp hastalığıdır. Altmış beş yaşında kadın olgu, bir yıl önce başlayan, egzersizle artan sırt ve göğüs ağrısı yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Sol ön inen koroner arterden köken alan ve ana pulmoner artere drene olan bir fistül tespit edildi. Fistül kardiyopulmoner baypas yapılarak atan kalpte ligatüre edildi.
Keywords : Doğuştan koroner arter fistülü; pulmoner arter; cerrahi
Viewed : 8942
Downloaded : 1899