ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin bir hastada ciddi basınç gradiyenti oluşturan sol kor triatriatum
Emine Çakcak Erden1, İsmail Erden2, Osman Kayapınar2
1Department of Cardiology, Special Hayri Sivrikaya Hospital, Düzce, Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4757
Kor triatriatum sinistra, nadir görülen doğuştan bir kardiyak malformasyondur. Doğuştan kalp hastalığı olan tüm hastaların yaklaşık olarak %0.1-0.4 kadarını oluşturur. Olguların birçoğuna çocukluk çağında tanı konulurken, yetişkin hasta sayısı çok azdır. Hastalık sol atriyumu superior-posterior ve anterior-inferior boşluklar olarak iki ayrı boşluğa bölen fibromusküler bir membran ile karakterizedir. Otuz yaşında erkek hasta kliniğimize son iki yıldır progresif artan egzersiz dispnesi ile başvurdu. Renkli Doppler ultrasonografide internal septumdan membranın karşı tarafına doğru uzanan egzantrik, mozaik patern oluşturan türbülan akım saptandı. Akımın membran çapındaki pik velositesi 2.70 m/sn olup, iki boşluk arasındaki basınç gradyentinin 11.5 mmHg olduğunu gösteriyordu. Membranın cerrahi olarak düzeltilmesi önerildi. Membran eksize edildi ve hastanın ameliyattan bir ay sonraki takip vizitinde tüm semptomlar iyileşmişti. Bu yazıda membran üzerinde ciddi basınç gradiyenti saptanan erişkin bir tamamlanmamış kor triatriatum sinistra olgusu sunuldu.
Keywords : Kor triatriatum sinistra; cerrahi düzeltme; transözofageal ekokardiyografi
Viewed : 8324
Downloaded : 2388