ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyal yapışıklığı olan olguda penetran kalp yaralanması
Mehmet Fatih Ayık, Serkan Ertugay, Ahmet Dolapoğlu, Emrah Oğuz, Anıl Ziya Apaydın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4610
Kesici-delici alet yaralanması nedeniyle acil servise getirilen 30 yaşında erkek olguda sağ orta klaviküler hat ile 6. kaburga boşluğunun kesiştiği alanda 2 cm uzunluğunda kesi vardı. Akciğer filmi ve ekokardiyografide belirgin bir patoloji saptanmadı. Hastaya mediastinal ve torakal yaralanmaları ekarte etmek amacıyla çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) sağ ventrikül içinden sternum arkasına kontrast madde geçişi saptandı. Hastaya acilen medyan sternotomi yapıldı. Perikardiyal yapışıklık ve hematomu olduğu görülen hastada yapışıklıklar giderildikten sonra, sağ ventrikülün keskin kenarında 5 cm’lik laserasyon saptandı. Yara 4/0 polipropilen devamlı dikişlerle primer olarak tamir edildi. Hasta komplikayon olmadan iyileşti. Öyküsünde ailesel Akdeniz ateşi (AAA) olan hastanın buna bağlı asemptomatik perikardit geçirdiği anlaşıldı. Perikardiyal yapışıklıklar ciddi kardiyak yaralanmayı kısmen sınırladığı gibi, ekokardiyografik tanıyı da maskelemişti. Kalbe yönlenen kesici-delici alet yaralanmalarında kalp boşluklarının hasarının ortaya konmasında ekokardiyografi tek başına yeterli olmayabilir. Klinik şüphe var ise BT kesin tanıya yardımcıdır.
Keywords : Ailesel Akdeniz Ateşi; penetran kalp yaralanması; perikardit
Viewed : 11707
Downloaded : 2256