ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Protez mitral kapak darlığında kapak replasmanına alternatif bir yöntem
Özgür Arslan, Serpil Gezer Taş, Onursal Buğra, Hasan Basri Erdoğan, Hasan Sunar
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5160
Mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda, endotel dokunun protez mitral kapak üzerine ilerlemesi ile oluşan pannus, mitral protez kapak darlığının cerrahi girişim gerektirebilen nadir nedenidir. Bu yazıda halsizlik ve nefes darlığı yakınmaları ile kliniğimize başvuran 54 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Ekokardiyografi ile yapılan incelemede geçirilmiş mitral kapak replasmanı sonrası mitral kapak darlığı, triküspit kapak darlığı ve yetmezliği ve aort kapak darlığı tespit edildi. Hastaya transvalvüler pannus rezeksiyonu ile mitral protez kapak darlığı giderilmesi, aort kapak replasmanı ve triküspit komissürotomi uygulandı. Hasta ameliyat sonrası 11. günde sorunsuz olarak taburcu edildi.
Keywords : Ekokardiyografi; pannus; mitral protez kapak darlığı
Viewed : 10674
Downloaded : 2395