ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolide uygulanan tromboaspirasyon
Emre Özker1, Ahmet Bülent Sarıtaş1, Burçak Gümüş2, Can Vuran1, Rıza Türköz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University İstanbul Health, Application and Research Center, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Başkent University İstanbul Health, Application and Research Center, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5029
Masif pulmoner emboli (PE) pulmoner arterin hızlı rekanalizasyonunu gerektiren ve yaşamı tehdit eden sık görülen bir hastalıktır. Standart tedavisi, sistemik trombolizdir. Bununla birlikte, hastaların üçte biri, majör kontraendikasyonlar nedeniyle trombolize uygun değildir. Trombolizin endike veya başarılı olamadığı olgularda, tromboaspirasyon yapılan kateter trombektomi veya açık cerrahi embolektomi, alternatif tedavi yöntemleri olarak uygulanabilir. Bu yazıda koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası erken dönemde masif PE gelişen bir olgu sunuldu. Hasta nefes darlığı ile hastaneye başvurdu ve kısa bir süre içinde klinik olarak kötüleşti. Hasta tromboaspirasyon işlemi sonrası düzeldi.
Keywords : Açık kalp cerrahisi; pulmoner emboli; tromboaspirasyon
Viewed : 9112
Downloaded : 2301