ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç Bir Olguda Bronş Rüptürü Onarımı ve Tanısal Tekniklerde Yeni Ufuklar: Olgu Sunumu
*Öztekin OTO, *Ünal AÇIKEL, **Egemen TUZUN, *Erdem SİLİSTRELİ, Uğur GÜRCAN, *Özalp KARABAY, *Kıvanç METİN, ***Meral AKIN
* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
** Celal Boyar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. Manisa,
*** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Manisa,
**** Radyodiagnostik Uzmanı, İzmir
Trakeeobronşiyal rüptür nadir görülen ve tanısı konvansiyonel yöntemlerle kolaylıkla konamayan bir yaralanmadır. Bu nedenle tedavide gecikmeler olabilmektedir. Motorlu araç kazasına bağlı künt toraks travması nedeniyle bir başka merkezde takip edilen genç bir olgunun kazadan yirmiüç gün sonra ortaya çıkan solunum sıkıntısı nedeniyle yapılan ileri incelemesinde saptanan sağ ana bronş transeksiyonu saptanmış, ve hasta operasyona alınmıştır. Tanı ve postoperatif kontrol aşamalarında 3 boyutlu heliksiyal bilgisayarlı tomografi’nin sağladığı görüntülerden yararlanılmıştır.
Viewed : 11429
Downloaded : 2615