ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkinlikte çift odacıklı sağ ventrikül: Olgu sunumu
İbrahim Faruk Aktürk1, Korhan Erkanlı2, Ufuk Topuz3, Nevzat Uslu1, İhsan Bakır2
1Department of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4482
Çift odacıklı sağ ventrikül (DCRV) erişkin dönemde nadiren saptanır ve sıklıkla yanlış tanı konulur. Çift odacıklı sağ ventrikül sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonunun bir türüdür. Bu nadir görülen bozuklukta sağ ventrikül musküler bir bant vasıtasıyla yüksek basınçlı proksimal ve düşük basınçlı distal kompartman olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çoğunlukla moderatör bant ve pulmoner kapak arasındaki mesafenin az olduğu hastalarda zaman içinde gelişir. Sıklıkla DCRV hastalarına 20 yaşından önce tanı konulur. Ancak, nadiren görülse de erişkinlerde de DCRV tanısı konulabilir. Bu durumda tanı koymak güçtür ve mutlaka akılda tutulması gerekir.
Keywords : Erişkin çağ; çift odacıklı sağ ventrikül; pulmoner hipertansiyon
Viewed : 8972
Downloaded : 2231