ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik Arter Anevrizmaları
Muhip KANKO, Oktay BURMA, Hayati ÖZKAN, Ayhan ALİOSMAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cer- rahisi kliniğinde 1979-1996 yıllan arasında periferik arter anevrizması tanısı konulmuş 78 olgu geriye dönük bir çalışma ile izlendi. Olguların 24’ünde (% 31) gerçek, 54 olguda (% 69) yalancı anevrizma saptandı. Periferik arter anevrizmalarının en sıklıkla femoral arterde bulunduğu gözlendi. Tüm olguların % 35’inde beraberinde kardiovasküler hastalık ve hipertansiyon bulunuyordu.
Viewed : 11158
Downloaded : 4028