ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erken evre akciğer kanserinde robotik lobektomi
Yusuf Bayrak, Şükrü Dilege
Amerikan Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4724
Robotik teknolojinin (da Vinci Robotic System) kullanıma girmesi ile kliniğimizde 60 yaşındaki küçük hücreli dışı akciğer kanserli kadın hastaya sol alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Bu yazıda robotik teknolojinin akciğer rezeksiyonunda kullanımı, cerrahi teknik ve ameliyat sonrası dönemi kapsayan detayları eşliğinde bu olgu sunuldu.
Keywords : Akciğer kanseri; robotik lobektomi; torakoskopi
Viewed : 10253
Downloaded : 2695