ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter cerrahisi sonrası sıvı tedavisinde %6 hidroksietil nişasta 130/0.4 kullanımının değerlendirilmesi
Ahmet Barış Durukan1, Hasan Alper Gürbüz1, Elif Durukan2, Nevriye Salman3, Murat Tavlaşoğlu4, Fatih Tanzer Serter1, Halil İbrahim Uçar1, Cem Yorgancıoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Public Health, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Diyarbakır Military Hospital, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7256
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalarda %6 hidroksietil nişasta 130/0.4’ün etkileri, sıklıkla kullanılan dengeli bir elektrolit solüsyonu ile karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Koroner arter baypas cerrahisi yapılan 157 hasta iki gruba randomize edildi. İlk gruba %6 hidroksietil nişasta 130/0.4, ikinci gruba ise sıklıkla kullanılmakta olan dengeli bir elektrolit solüsyonu verildi. Her iki solüsyonun da ameliyat sonrası sonuçlar üzerine olan etkileri araştırıldı.

Bulgular: Yüze altı hidroksietil nişasta 130/0.4 ameliyat sonrası kan kaybı ve kullanılan kan ve kan ürünü miktarını artırmadı (p>0.05). Renal ve pulmoner fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi saptanmadı. Entübasyon zamanı, yoğun bakım kalış süresi ve ameliyat sonrası hastane kalış süresi açısından gruplar arasında fark görülmedi (p>0.05). Hidroksietil nişastanın ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon oluşumu üzerine herhangi bir etkisi saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Yüze altı hidroksietil nişasta 130/0.4 koroner baypas cerrahisi sonrası sıvı tedavisinde güvenli olarak kullanılabilir.

Keywords : Kalp cerrahisi; kristalloid solüsyonlar; hidroksietil nişasta
Viewed : 11162
Downloaded : 2100