ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik hastalarda cerrahi pulmoner arter kateterlerinin güvenilirliği
Ece Salihoğlu1, Mete Gürsoy2, Salih Özçobanoğlu3, Süleyman Özkan1
1Acıbadem Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem International Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7637
Amaç: Bu çalışmada cerrahi pulmoner arter kateteri takılan pediatrik hastaların ameliyat sonrası sonuçları incelendi ve bu kateterlerin güvenilirliği irdelendi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Haziran 2012 tarihleri arasında 55 hastaya (26 erkek, 29 kız; ort. yaş 23.7±7.1 ay; dağılım 1-70 ay) cerrahi pulmoner arter kateteri yerleştirildi. Hastaların patoloji, yaş, vücut ağırlığı, pulmoner ve sistemik arter basıncı, ekstübasyon zamanı, kateter çekim zamanı, kanama miktarları, mortalite ve morbiditeleri gibi retrospektif incelemeleri yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama vücut ağırlığı 9.0±2.8 kg idi. Ameliyat öncesi olguların tamamında sistemik basınca eşit pulmoner hipertansiyon vardı. Otuz yedi hastaya pulmoner arter kateter yolu ile iloprost intravenöz infüzyonu uygulandı. Hastaların ortalama ekstübasyon zamanı 24.5±16.6 saat olup pulmoner arter kateteri çekim zamanı ortalaması ise 45.5±19.6 saat olarak gerçekleşti. Hastalarda kateter çekimi sonrası ortalama drenaj 23.7±14.4 mL idi. Hiçbir hastada kanama nedeniyle revizyon gerekmedi. Hastalarda pulmoner arter kateterine bağlı herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Cerrahi pulmoner arter kateteri yerleştirilmesi hem sürekli basınç izlemi hem de ilaç infüzyonu için kullanılabilen kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Bu yöntemin çocuk hastalarda ameliyat sonrası pulmoner hipertansiyon tedavisinin etkin uygulanmasında güvenli ve yardımcı bir yol olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Kalp cerrahisi; kateter; doğuştan kalp hastalığı
Viewed : 10189
Downloaded : 2217