ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Redo subfasyal endoskopik perforan ven cerrahisi: Gerektiğinde yapılmalı mı?
Mustafa Karaçelik, Cengiz Özbek, Namık Selim Özenç, Cengiz Sert, Hakan Köksal
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7717
Amaç: Bu çalışmada daha önce venöz ülser nedeniyle subfasyal endoskopik perforan ven cerrahisi (SEPS) yapılıp yarası iyileşen hastalarda, bir süre sonra nüks eden venöz ülserlere yönelik redo SEPS’in etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Mayıs 2003 - Kasım 2011 tarihleri arasında, SEPS yapılan toplam 438 hastanın, 32’sinde (%7.3) venöz ülser nüksü gelişti. Hastaların tümü venöz Doppler ile değerlendirildi ve derin ven trombozu öyküsü olan hastalara ek olarak asendan venografi yapıldı. Ameliyat için onayları alınan hastalar, spinal anestezi altında, daha önceki insizyon skarının 2 cm uzağından, 10 mm port ile gastrokinemius kasının subfasyal alanına tekrar girilerek, ilk insizyonun 10 cm medialinden ikinci bir insizyon ile 10 mm çapında ikinci bir port girilerek ve CO2 insuflasyonu yapılarak endoskopik yolla ameliyat edildi. Subfasyal alandaki perforan venler 10 mm titanyum klipler kullanılarak bağlandı.

Bulgular: On dört hastaya redo-SEPS yapıldı. On sekiz hasta yara bakım ürünleriyle tedavi edildi. On dört yaranın dokuzu (%64.3) tamamen iyileşti. Beş yara (%35.7) iyileşmedi. Hastaların hiçbirinde subfasyal alanda yapışıklık yoktu. Diseksiyon kolaylıkla yapılabildi. Subfasyal alanda eskiden kliplenmiş perforanlar gözlendi. Yeni perforan ven klipleme sayısı hasta başına bir ya da iki idi. Teknik zorluk yaşanmadı. Komplikasyon veya ölüm gözlenmedi.

Sonuç: Daha önceden SEPS yapılmış olan ve venöz ülseri nüks eden hastalarda redo-SEPS gerektiğinde güvenli bir şekilde yapılabilir.

Keywords : Redo-subfasyal endoskopik perforan ven cerrahisi; venöz ülser
Viewed : 11055
Downloaded : 2079