ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SINIRLI STERNOTOMİ (6 cm) ve STANDART STERNOTOMİ İLE YAPILAN AORT KAPAK CERRAHİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bingür SÖNMEZ, Mehmet ÜNAL, Selim TANSAL, Ergun DEMİRSOY, Harun ARBATLI, Naci YAĞAN, Kubilay KORKUT, Murat ARPAZ, Mehmet ÖZKÖKELİ
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı – İSTANBUL
Sınırlı bir ensizyon ile yapılan aort kapak ameliyatlarının, standart sternotomi ile yapılan ameliyatlar kalitesinde yapılabileceği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada Nisan 1997 tarihinden beri sınırlı sternotomi ve standart sternotomi ile ameliyat edilerek aort kapak cerrahisi yapılmış 39 hastalık iki grup karşılaştırılmıştır. Demografik bulgular, risk faktörleri ve klinik durum yönünden eşit olan gruplarda kros klemp süreleri, kardiopulmoner bypass süreleri ve ameliyat sonrası 24 saatlik kanama miktarları arasında istatistiksel olarak bir farklılık saptanmamıştır (p > 0.05 ns). Fakat sınırlı sternotomi grubunda ameliyat sonrası ventilasyon süresinin daha kısa olduğu saptanmıştır (p < 0.001 s***). Ayrıca hastaların yoğun bakımdan çıkarılma süreleri ve hastanede kalış sürelerinin, sınırlı sternotomi ile ameliyat edilen hastalarda daha kısa olduğu saptanmıştır (p < 0.001 s***). Bu çalışmada atrial fibrilasyon sınırlı sternotomi grubunda daha az saptanmış, ameliyat sonrası diğer komplikasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sınırlı sternotomi ile ameliyat edilen hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonlarının daha kolay ve kozmetik sonuçlarının daha iyi olması, tercih nedeni olmaktadır. Ayrıca gerek cerrahların merakı, gerekse hastaların tercihi ile bu tür ameliyatların sayılarının gittikçe artacağı kanaatindeyiz.
Keywords : Sınırlı sternotomi, aort kapak cerrahisi, minimal, invazif kapak cerrahisi.
Viewed : 12039
Downloaded : 3607