ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüberküloz plörezi immünopatogenezine Bacille Calmette Guerin’in etkisi
Tayfun Çalışkan1, Esin Aktaş Çetin2, Oğuzhan Okutan1, Faruk Çiftçi1, Günnur Deniz2, Hatice Kaya3, Zafer Kartaloğlu1
1Department of Pulmonary Diseases, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Immunology, Institute of Experimental Medicine (DETAE), İstanbul University, İstanbul, Turkey
3Department of Pulmonary Diseases, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7104
Amaç: Bu çalışmada tüberküloz plörezi immünopatogenezinde CD4+ ve CD8+ T hücrelerinin rolü ve T helper (Th)1/Th2 lenfosit hücre dengesi ve Bacille Calmette Guerin’in (BCG) neden olduğu immünomodülasyon incelendi.

Çalışma planı: Çalışmaya patolojik olarak tüberküloz plörezi tanısı konulmuş, 10’u BCG aşısız ve 16’sı BCG aşılı olmak üzere toplam 26 hasta dahil edildi. Total CD3+, CD4+, CD8+ T hücreleri, total C D19+ B hücreleri ve doğal katil hücre oranı ve yanı sıra plevra sıvısı lenfositlerinden hücre içi interferon-gama (IFN-γ), interlökin (IL)-2, IL-4, IL-5 ve IL-10 düzeyleri analiz edildi.

Bulgular: BCG pozitif grupta, CD8+ T lenfositler anlamlı düzeyde arttı. Bu kişilerde plevra sıvısındaki lenfositlerin hücre içi IL-4 düzeyleri, BCG negatif kişilerle kıyaslandığında, anlamlı düzeyde azaldı.

Sonuç: BCG aşısı, Th2 tipinde immün yanıtı baskılayabilir ve ayrıca CD8+ T hücre düzeylerinin artmasına neden olabilir. CD8+ T hücreleri, t überküloz plörezi i mmünopatogenezinde önemli bir rol oynayabilir.

Keywords : Bacille Calmette Guerin; immünopatogenez; tüberküloz plörezi
Viewed : 9375
Downloaded : 1790