ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral stenozu taklit eden interatriyal septumdan kaynaklanan büyük mobil hemanjiyom
Mustafa Kırman1, Kemalettin Erdem1, Hasan Mercan1, Levent Özdemir2, Burhanettin Kıranatlı2
1Department of Cardiovascular Surgery, Anakalp Heart Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Cardiology, Anakalp Heart Hospital, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5296
Kardiyak hemanjiyom son derece nadir olup, tespit edilen tüm iyi huylu kalp tümörlerinin %2.8’ini oluşturur. Bu yazıda, interatriyal septumdan kaynaklanan ve mitral darlığı taklit eden büyük bir hemanjiyom olgusu sunuldu. Miksomanın aksine, mitral darlığı taklit eden kardiyak hemanjiyom daha önceden İngilizce literatürde bildirilmemiştir. Patolojik olarak kavernöz hemanjiyom tanısı konulan kitle cerrahi olarak çıkartıldı. Ameliyat sonrası seyir olaysızdı. Ameliyat sonrası altı aylık takipte tümör nüksü görülmedi.
Keywords : Kardiyak hemanjiom; interatrial septum; mitral darlık
Viewed : 8718
Downloaded : 1782