ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
St. JUDE MEDICAL KAPAK PROTEZİ İLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI: 179 HASTAYA İLİŞKİN 10 YILLIK DENEYİM
H. Tahsin KEÇELİGİL, M. Kemal DEMİRAĞ, Gülsen ERSOY, Muzaffer BAHÇIVAN, Erkan İRİZ, Ferşat KOLBAKIR, Hacı AKAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, SAMSUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, Ocak 1989 – Haziran 1999 tarihleri arasında, 179 hastaya St. Jude Medical (SJM) (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, Minn, USA) mekanik kapak protezi ile mitral kapak replasmanı yapıldı. 76 hastaya, ek cerrahi prosedürler uygulandı. 119 hasta kadın, 60 hasta erkek olup, ortalama yaş 36 ± 14 yıldır. Erken dönem postoperatif mortalite (hastane mortalitesi) %5.58’dir. Hastaların izlem süresi 2 ila 127 ay arasında değişmekte olup ortalama 58 aydır. Tüm hastalar, warfarin ile PT-INR değerleri kontrol değerinin 2.0 katı olacak şekilde antikoagüle edildiler. Geç dönemde 28 hasta kaybedilmiş olup, bunların 9’unun kapağa bağlı nedenlerle, meydana geldiği kabul edildi (%3.21): iki hasta, tromboembolizm, iki hasta kapak trombozu, iki hasta prostetik kapak endokarditi, 1 hasta major kanama, 1 hasta paravalvular kaçak ve 1 hasta ani ölüm nedeniyle exitus oldu. 10 yıllık izlem süresinde aktüel yaşam oranı %78 ± %3.1 olarak bulunmuştur. 10 yıllık izlem süresinde, tromboembolizmden uzak yaşam oranı %84.8 ± %2.2, antikoagülasyona ilişkin kanamadan uzak yaşam oranı %89.3 ± %3.1, kapak trombozundan uzak yaşam oranı %96.2 ± %1.3, prostetik kapak endokarditinden uzak yaşam oranı %95.8 ± %1.8 vereoperasyondan uzak yaşam oranı %95.1 ± %2.6 olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla, SJM kapak ile mitral kapak replasmanının, düşük komplikasyon oranları ve çok iyi klinik sonuçlar elde edilerek yapılabileceği düşüncesindeyiz.
Keywords : kalp kapak replasmanı, prostetik kalp kapağı, tromboembolizm, antikoagülasyon, prostetik kapak endokarditi
Viewed : 13877
Downloaded : 4092