ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miyokardiyal iskeminin nadir bir nedeni: Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası sol subklaviyan arter stenozu
Necmettin Çolak1, Yunus Nazlı1, İsmail Kırbaş2, Beyhan Eryonucu3, Ömer Çakır1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Medical Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Medical Faculty of Fatih University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5320
Elli yedi yaşında erkek hasta istirahatte uzamış anjina yakınması ile başvurdu. Hastanın tıbbi öyküsünde iki yıl önce koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı geçirmiş olduğu belirlendi. Elektrokardiyografi sinüs ritminde olup, ST çökmesi veya elevasyonu yoktu, ancak sol dal blok’u vardı. Müteakip efor testinde V4-V6 derivasyonlarında belirgin ST çökmesi izlendi. Koroner anjiyografide koroner arter baypas greftleri açık olarak izlendi; ancak sol iç meme arterinin kökenine yakın sol subklaviyan arterde önemli bir darlık vardı. Sol subklaviyan artere başarılı şekilde bir stent yerleştirildi. Sol iç meme arteri kullanılarak koroner baypas yapılan hastalarda subklaviyan arter darlığının miyokardiyal iskemiye yol açan koroner- subklaviyan çalmaya neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Keywords : Koroner arter baypas greftleme; sol subklaviyan arter darlığı; miyokardiyal iskemi
Viewed : 8843
Downloaded : 2165